AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 18:18, 28 sie 2006 autorstwa Juliusz Jezierski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przestrzenie nazw (XML Namespaces)

Przestrzenie nazw (XML Namespaces)


Format XML nie zawiera predefiniowanego zestawu znaczników. Nazwy znaczników i ich znaczenie są ustalane przez twórców dokumentów i aplikacji. Powstaje wiele słowników dziedzinowych w postaci zbiorów znaczników. Autorzy dokumentów powinni móc korzystać w jednym dokumencie z wielu słowników i dodawać własne. W takim wypadku pojawia się ryzyko konfliktów nazw znaczników.

Rozwiązaniem problemu potencjalnych konfliktów nazw znaczników są przestrzenie nazw (XML Namespaces). W przypadku wykorzystywania w dokumencie kilku definiowanych niezależnie zbiorów znaczników, z każdym zbiorem związana jest przestrzeń nazw określająca ich pochodzenie. Z przestrzeniami nazw wykorzystywanymi w dokumencie wiązane są prefiksy, którymi następnie poprzedzane są nazwy znaczników. Jedna przestrzeń nazw może być wskazana jako domyślna – znaczniki z niej pochodzące nie będą poprzedzane prefiksem.

Definiowanie przestrzeni nazw odbywa się przez podanie specjalnego atrybutu xmlns:prefiks_przestrzeni. Wartością atrybutu jest URI przestrzeni nazw (nazwa przestrzeni). Przestrzeń zdefiniowana w elemencie nadrzędnym może być wykorzystywana w podrzędnych.

Slajd przedstawia przykład dokumentu XML wykorzystującego znaczniki z dwóch przestrzeni nazw. Przestrzenią domyślną (bez prefiksu) jest "http://www.w3.org/HTML/1998/html4". Druga przestrzeń to "http://mysite.com/employees" z odpowiadającym jej prefiksem „emp”. Obie przestrzenie definiują znacznik <head> przypisując mu inne znaczenie. Dzięki przestrzeniom nazw i odpowiadającym im prefiksom możliwe jest jednoczesne wykorzystanie obu znaczników <head> w sposób umożliwiający ich rozróżnienie aplikacji, która będzie przetwarzać dokument.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>