AWWW-1st3.6-l10.tresc-1.0

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 10:07, 18 wrz 2006 autorstwa Juliusz Jezierski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aplikacje WWW - laboratorium

PHP + bazy danych

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami danych.

Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze, którym zainstalowano serwer HTTP (np. Apache z obsługą PHP) oraz bazę danych (w przykładach do ćwiczeń wykorzystano bazę MySQL znajdującą się w pakiecie Krasnal Serv). Rozwiązania ćwiczeń omawianych w poniższym zestawie zostały przygotowane z wykorzystaniem pakietu Krasnal Serv (wersja 2.7, adres: www.olesno.pl/~pablo/krasnal/ ), który jest przygotowanym dla użytkowników systemu Windows zestawem programów pozwalających na szybkie rozpoczęcie pracy z skryptami PHP. W skład pakietu wchodzą między innymi następujące, wstępnie skonfigurowane narzędzia:

  • Apache 1.3.31
  • PHP 5.0.2
  • MySQL 3.23.58

Skrypt PHP można umieścić w pliku o rozszerzeniu zależnym od konfiguracji serwera. Zwykle są to pliki .php. Fragment kodu, który ma zastać zinterpretowany jako skrypt można zaznaczyć na jeden z 5 sposobów (wybór także zależy od konfiguracji serwera):

<? kod_php ?>

<?php kod_php php?>

<? php kod_php ?>

<script language="php"> kod_php </script>

<% kod_php %>

Ćwiczenie 1

Utworzenie środowiska do przeprowadzenia ćwiczeń.

1. Uzyskanie dostępu do bazy danych. Poniższy opis dotyczy samodzielnej konfiguracji komponentów serwera Krasnal Serv. W przypadku wykorzystywania innego środowiska należy zapoznać się z jego dokumentacją bądź skontaktować z administratorem.

2. Należy uruchomić serwer pakietu Krasnal Serv a następnie przeglądarkę internetową. W przeglądarce należy wpisać adres: http://127.0.0.1, a następnie wybrać odnośnik phpMyAdmin

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 01.png

3. Zalogować się do aplikacji phpMyAdmin podając odpowiednie dane (domyślny użytkownik: root, hasło: krasnal)

4. Stwórz bazę danych o nazwie: student

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 02.png


5. Następnie kliknij w odnośnik uprawnienia i dodaj nowego użytkownika o nazwie student i haśle student. Użytkownikowi nie zostaną nadane żadne uprawienia globalne

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 03.png


6. Następnie należy wrócić do strony głównej programu phpMyAdmin, wybrać odnośnik uprawnienia i użytkownikowi student nadać komplet uprawnień do wcześniej utworzonej bazy danych o nazwie student.

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 04.png


7. Następnie należy wybrać z menu znajdującego się po prawej stronie ikonę SQL i w otwartym oknie w zakładce Import plików wskazać dołączony plik dane_mysql.sql i go wykonać.

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 05.png

Ćwiczenie 2

Celem tego ćwiczenia jest zapoznanie się z rozdziałem pomocy dla języka PHP opisującym sposób korzystania z bazy danych MySQL. W trakcie tego ćwiczenia zostanie także stworzony skrypt zawierający przykładowy kod dołączający się do bazy danych, wykonujący zapytanie i prezentujący wyniki tego zapytania.

1. Korzystając z dokumentacji dla języka PHP znajdującej się pod adresem http://www.php.net/docs.php sprawdź listę systemów baz danych wspieranych przez PHP. Zauważ, że dostępna jest też polska wersja dokumentacji i to w wielu formatach: on-line, oraz HTML i CHM do pobrania i wykorzystywania off-line.

2. Zapoznaj się z listą i opisem funkcji służących do współpracy z bazą danych MySQL.

3. Stwórz plik cw_2.ph'p' i umieść go w katalogu obsługiwanym przez serwer Krasnal Serv. W pliku umieść znaleziony w dokumentacji przykładowy kod ilustrujący sposób współpracy PHP z bazą danych MySQL. Kod należy zmodyfikować tak, aby pozwalał skorzystać z bazy danych utworzonej w poprzednim ćwiczeniu.

<?php
// Connecting, selecting database
$link = mysql_connect(’localhost’, ’student’, ’student’)
    or die(’Could not connect: ’ . mysql_error());
echo ’Connected successfully’;
mysql_select_db(’student’) or die(’Could not select database’);

// Performing SQL query
$query = ’SELECT id_prac, nazwisko, imie, etat, placa_pod FROM pracownicy’;
$result = mysql_query($query) or die(’Query failed: ’ . mysql_error());

// Printing results in HTML
echo "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
    echo "\t<tr>\n";
    foreach ($line as $col_value) {
        echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
    }
    echo "\t</tr>\n";
}
echo "</table>\n";

// Free resultset
mysql_free_result($result);

// Closing connection
mysql_close($link);
?>


4. Przeanalizuj powyższy kod, wskaż w nim fragmenty związane z współpracą z bazą danych, obsługą błędów i formatowaniem wyników zapytania.

5. Uruchom powyższy kod wywołując odpowiednią stronę w przeglądarce internetowej

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 06.png


6. Spróbuj wprowadzić błędy do powyższego kodu, na przykład: zła nazwa użytkownika, czy też błędne zapytanie i sprawdź jak wygląda obsługa błędów

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 07.png

Ćwiczenie 3

W tym ćwiczeniu dane pochodzące z bazy danych posłużą do wygenerowania odnośników do strony wyświetlającej szczegółowe informacje o wybranym pracowniku.

1. Zapoznaj się z opisem funkcji array mysql_fetch_assoc ( resource wynik ).

2. Stwórz plik cw_3.ph'p' i umieść w nim kod pozwalający przejść do strony ze szczegółowymi danymi o wybranym pracowniku

<?php
// Connecting, selecting database
$link = mysql_connect(’localhost’, ’student’, ’student’)
    or die(’Could not connect: ’ . mysql_error());
echo ’Connected successfully’;
mysql_select_db(’student’) or die(’Could not select database’);

// Performing SQL query
$query = ’SELECT id_prac, nazwisko, imie, etat, placa_pod FROM pracownicy’;
$result = mysql_query($query) or die(’Query failed: ’ . mysql_error());

// Printing results in HTML
echo "<table>\n";
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
   echo ’<tr>’;
   echo ’<td>’.$row["nazwisko"].’</td>’;
   echo ’<td>’.$row["imie"].’</td>’;
   echo ’<td>’.$row["etat"].’</td>’;
   echo ’<td>’.$row["placa_pod"].’</td>’;
   echo ’<td><a href="cw_3a.php?id_prac=’.$row["id_prac"].’">SZCZEGOLY</a></td>’;
   echo ’</tr>’;
}
echo "</table>\n";

// Free resultset
mysql_free_result($result);

// Closing connection
mysql_close($link);
?>

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 08.png


3. Stwórz plik cw_3a.php wyswietlający szczegolowe infomacje o pracowniku ktorego numer zostal przekazany jako parametr

<?php
// Connecting, selecting database
$link = mysql_connect(’localhost’, ’student’, ’student’)
    or die(’Could not connect: ’ . mysql_error());
echo ’Connected successfully<p>’;
mysql_select_db(’student’) or die(’Could not select database’);

// Performing SQL query
$query = ’SELECT id_prac, nazwisko, imie, etat, placa_pod, placa_dod, zatrudniony ’.
  ’FROM pracownicy ’.
  ’where id_prac=’.$_GET["id_prac"];
$result = mysql_query($query) or die(’Query failed: ’ . mysql_error());

// Printing results in HTML
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
   echo ’Imie: <b>’.$row["imie"].’</b><br>’;
   echo ’Nazwisko: <b>’.$row["nazwisko"].’</b><br>’;
   echo ’Etat: <b>’.$row["etat"].’</b><br>’;
   echo ’Placa podstawowa: <b>’.$row["placa_pod"].’</b><br>’;
   echo ’Placa dodatkowa: <b>’.$row["placa_dod"].’</b><br>’;
   echo ’Pracuje od: <b>’.$row["zatrudniony"].’</b><br>’;
}
// Free resultset
mysql_free_result($result);
// Closing connection
mysql_close($link);
?>
<hr>
<a href="cw_2.php">Powrot do instytutu</a>
<a href="cw_4.php?id_prac= <?php echo $_GET["id_prac"]; php?>">Modyfikuj</a>

AWWW-1st3 6-l10 tresc-1 0 09.png

Ćwiczenie 4

W ramach tego ćwiczenia należy wykonać (samodzielnie) skrypt PHP pozwalający na modyfikowanie danych określonego pracownika.

1. Należy stworzyć skrypt PHP o nazwie cw_4.php.

2. Po otrzymaniu danych metodą GET (wykorzystaj zmienną środowiskową REQUEST_METHOD) skrypt powinien wyświetlać formularz wstępnie wypełniony danymi edytowanego pracownika. Wynik zatwierdzonego formularza należy wysłać do tego samego skryptu metodą POST.

3. Po otrzymaniu danych metodą POST należy nową wersję danych umieszczać w bazie danych.

4. Na tej stronie należy wyświetlać linki do strony ze szczegółami edytowanego pracownika (powrót bez zapisywania modyfikacji).

Uwaga

W zamieszczonych przykładach skrypty PHP generują kod HTML niezgodny ze standardem – brak deklaracji i nagłówków. Wykonując ćwiczenia należy uzupełnić ten kod o wszystkie elementy wymagane w poprawnym dokumencie HTML.