ASD Ćwiczenia 8: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
m
Linia 12: Linia 12:
  
 
Oznaczmy rozmiar drzewa <math>T_h</math> przez <math>a_h</math>. Mamy
 
Oznaczmy rozmiar drzewa <math>T_h</math> przez <math>a_h</math>. Mamy
<math>a_0 = 1</math>, <math>a_1 = 2</math>, <math>a_{h+1} = a_h+a_{h-1}+1</math> dla <math>h>0</math>. Porównując kilka pierwszych wyrazów tego ciągu z początkowymi wyrazami ciągu Fibonacciego <math>\langle F_h\rangle</math> zgadujemy, że <math>a_h = F{h+3}-1</math> (co łatwo sprawdzić przez indukcję) - dlatego <math>T_h</math> noszą nazwę '''drzew Fibonacciego'''. Mamy zatem <math>a_h = \Theta(\phi^h)</math>.
+
<math>a_0 = 1</math>, <math>a_1 = 2</math>, <math>a_{h+1} = a_h+a_{h-1}+1</math> dla <math>h>0</math>. Porównując kilka pierwszych wyrazów tego ciągu z początkowymi wyrazami ciągu Fibonacciego <math>\langle F_h\rangle</math> zgadujemy, że <math>a_h = F_{h+3}-1</math> (co łatwo sprawdzić przez indukcję) - dlatego <math>T_h</math> noszą nazwę '''drzew Fibonacciego'''. Mamy zatem <math>a_h = \Theta(\phi^h)</math>.
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Wersja z 14:18, 22 wrz 2006

Zadanie 1

Udowodnij, że wysokość drzewa AVL jest logarytmiczna względem jego rozmiaru.

Rozwiązanie


Zadanie 2

Oblicz, ile jest różnych drzew Fibonacciego o wysokości .

Rozwiązanie


Zadanie 3

Napisz pseudokod operacji Insert i Delete w drzewach AVL.


Zadanie 4

Chcemy, żeby nasz słownik udostępniał dodatkową operację Select(S,k), zwracającą k-ty najmniejszy element w S. Jak zmodyfikować drzewa AVL, żeby pozwalały wykonywac operację Select w czasie logarytmicznym?

Rozwiązanie


Zadanie 5

Udowodnij Lemat 1.

Rozwiązanie


Zadanie 6

Opisane tu operacje Insert i Delete dla B-drzew są dwuprzebiegowe: najpierw schodzimy od korzenia do liścia, a następnie wracamy w górę drzewa przywracając warunki równowagi. Zaprojektuj wymagające z grubsza o połowę odwołań do dysku mniej jednoprzebiegowe algorytmy wstawiania i usuwania kluczy z B-drzewa, w których przywracanie równowagi odbywa się od razu podczas marszu w dół drzewa.

Rozwiązanie


Zadanie 7

Chcemy rozszerzyć nasz zestaw operacji słownikowych o dwie dodatkowe:
Join(S1,S2) łączy dwa słowniki w jeden, przy założeniu, że wszystkie klucze w S1 są mniejsze niż wszystkie klucze w S2;
Split(S,x) dzieli słownik S na dwa słowniki: pierwszy złożony z elementów mniejszych bądź równych x i drugi zlożony z elementów większych od x.
Jak zrealizować te operacje
(a) dla B-drzew;
(b) dla drzew AVL
z kosztem proporcjonalnym do wysokości przetwarzanych drzew?

Rozwiązanie