Zpo-1-wyk-Slajd6

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


Aby lepiej uzmysłowić sobie znaczenie odpowiedzialności i konsekwencje jej stosowania przy projektowaniu oprogramowania, podczas kolejnej części wykładu porównane zostaną podejście strukturalne do podejścia obiektowego zastosowanych do rozwiązania tego samego problemu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>