Zpo-1-wyk-Slajd48

From Studia Informatyczne

Podsumowanie

Podsumowanie


Wykład miał charakter przypomnienia wiadomości dotyczących obiektowego sposobu myślenia, znanych z innych przedmiotów. Przedstawiono podczas niego rolę odpowiedzialności jako podstawowego kryterium tworzenia klas i definiowania ich metod. Ponadto, w skrócie przypomniano mechanizmy obiektowe oraz rodzaje relacji, jakie mogą zaistnieć pomiędzy obiektami, wraz z omówieniem ich zastosowań. W dalszej części wykładu określone zostały dwa kryteria jakości projektu: spójność i stopień powiązań, oraz zaprezentowano ich interpretację. Ostatnią częścią wykładu było przedstawienie metody projektowania obiektowego z wykorzystaniem kart CRC, które pozwalają łatwo określać zobowiązania i odpowiedzialność poszczególnych klas.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>