Zpo-1-wyk-Slajd46

From Studia Informatyczne

Przykład 2(1)

Przykład 2(1)


Podobnie jak w poprzednim przykładzie, z klasy Pracownik została wydzielona klasa abstrakcyjna reprezentująca Stanowisko, która jest pokryta przez klasy Robotnik i Menedżer. Taka zmiana umożliwia pracownikowi zmianę stanowiska, która nie była możliwa w oryginalnym rozwiązaniu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>