Zpo-1-wyk-Slajd44

From Studia Informatyczne

Przykład 1(1)

Przykład 1(1)


Rozwiązaniem jest podzielenie klasy Karta i wyłączenie z niej części odpowiedzialnej za reprezentację TypuKarty. W ten sposób możliwa jest zmiana typu bez konieczności tworzenia nowego obiektu jednej z podklas klasy Karta.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>