Zpo-1-wyk-Slajd43

From Studia Informatyczne

Przykład 1

Przykład 1


Pierwszy przykład dotyczy struktury fragmentu projektu katalogu, w którym są przechowywane karty czytelników. Katalog składa się z Kart dzielących się na Karty Junior i Karty Standard.

Czy taki schemat relacji między klasami jest uzasadniony? Proszę rozważyć następujące kwestie:

  • dodawanie i usuwanie kart z katalogu
  • dodanie nowego typu karty
  • zmiana typu karty


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>