Zpo-1-wyk-Slajd4

From Studia Informatyczne

Obiektowość

Obiektowość


Z pojęciem obiektowości związanych jest wiele terminów, określanych jako najważniejsze cechy świata obiektowego. Wśród nich znajdują się abstrakcja, polimorfizm, hermetyzacja, dziedziczenie i wiele innych. Szczególnie dziedziczenie i hermetyzacja są często traktowane jako swego rodzaju papierek lakmusowy stwierdzający, czy system informatyczny został zbudowany w sposób obiektowy, czy też nie.

Oczywiście, taki test nie daje prawidłowych wyników, przynajmniej nie całkowicie prawidłowych. Istnieją systemy stworzone z wykorzystaniem strukturalnego języka programowania (np. biblioteka graficzna Motif, napisana w języku C), które zostały zaprojektowane w sposób obiektowy. Dlatego cechą, która w rzeczywistości wyróżnia obiektowy sposób myślenia od innych, w szczególności strukturalnego, jest pojęcie odpowiedzialności. Słowo to oznacza, że obiekt przyjmuje na siebie pewne obowiązki wobec innych obiektów, i zapewnia ich wykonanie, ukrywając przed swoimi klientami sposób ich realizacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>