Zpo-1-wyk-Slajd39

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


W tej części wykładu krótko omówiona zostanie technika projektowania w oparciu o karty CRC. Metoda ta jest szczególnie przydatna do definiowania klas w oparciu o ich odpowiedzialność (a nie ich atrybuty i metody).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>