Zpo-1-wyk-Slajd34

From Studia Informatyczne

Spójność obiektu

Spójność obiektu


Spójność obiektu jest miarą współpracy metod i pól klasy w celu wypełnienia nałożonej na nią odpowiedzialności. Klasa jest spójna, jeżeli jej metody odwołują się w większości do pól tej samej klasy i innych jej metod. Brak spójności występuje, gdy metody klasy odwołują się do zewnętrznych obiektów lub wykonują niezwiązane ze sobą funkcje.

Wysoka spójność obiektu jest wartością pożądaną, ponieważ jest dodatnio skorelowana z wieloma zewnętrznymi atrybutami jakości: pielęgnowalnością, czytelnością i testowalnością. Niska spójność prowadzi do ograniczenia ponownego użycia klasy oraz jej czytelności, a także zwiększenia pracochłonności testowania.

Dlatego prawidłowo zaprojektowana klasa powinna charakteryzować się wysoką spójnością.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>