Zpo-1-wyk-Slajd30

From Studia Informatyczne

Rodzaje relacji: dziedziczenie

Rodzaje relacji: dziedziczenie


Dziedziczenie jest relacją wiążącą obiekty w nieco inny sposób i powodującą inne efekty niż relacje przedstawione na poprzednich slajdach. Oznacza ono bowiem nie związanie ze sobą dwóch niezależnych klas, ale utworzenie nowej klasy na bazie już istniejącej. Zatem związek między nadklasą i podklasą jest znacznie silniejszy niż w poprzednich przypadkach. Mimo, że dziedziczenie jest uznawane za typowy mechanizm obiektowy, to jednak w wielu przypadkach tworzy zbyt mocną zależność pomiędzy klasami i dlatego powinno być zastępowane stosowaniem interfejsów


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>