Zpo-1-wyk-Slajd3

From Studia Informatyczne

Plan wykładu(1)

Plan wykładu(1)


Wykład rozpocznie się od przypomnienia najważniejszej cechy paradygmatu obiektowego i jej znaczenia dla procesu projektowania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>