Zpo-1-wyk-Slajd27

From Studia Informatyczne

Rodzaje relacji: asocjacja

Rodzaje relacji: asocjacja


Najczęściej spotykanym rodzajem związku dwóch klas jest asocjacja. Polega ona na umieszczeniu w obiekcie po jednej stronie relacji (lub obu, w przypadku asocjacji dwukierunkowych) referencji do drugiego obiektu, dzięki czemu obiekt ten może odwołać się do niego i jego metod.

Asocjacja reprezentuje związek, w którym oba obiekty istnieją niezależne od siebie, tzn. istnienie jednego nie jest warunkiem istnienia drugiego. Usunięcie związku pomiędzy obiektami nie wpływa na ich sposób funkcjonowania. Ponadto obiekty nie są związane ze sobą na stałe i mogą zostać zmienione na inne (na przykładzie Użytkownik może zmienić Telefon, a Telefon może zmienić właściciela).

Asocjacje jednokierunkowe wprowadzają asymetrię, wyróżniając klasę posiadającą referencję do obiektu podrzędnego. Klasa po drugiej stronie nie posiada żadnej wiedzy o obiekcie nadrzędnym. W przypadku asocjacji dwukierunkowych obiekty pozostają we względnej równowadze, posiadając referencje do siebie nawzajem.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>