Zpo-1-wyk-Slajd24

From Studia Informatyczne

Hermetyzacja danych (1)(1)

Hermetyzacja danych (1)(1)


Prawidłowe rozwiązanie polega na stworzeniu sparametryzowanego konstruktora, który będzie przyjmował wartość oceny i tworzył obiekt posiadający sens od początku swojego istnienia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>