Zpo-1-wyk-Slajd2

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


Moduł ten rozpoczyna cykl wykładów poświęconym projektowaniu obiektowemu. Dotyczą one przede wszystkim wzorców obiektowych i refaktoryzacji, ale będzie w nich mowa także m.in. o metrykach obiektowych, testowaniu jednostkowym, programowaniu aspektowym i komponentach.

Podczas bieżącego wykładu przypomniane zostaną podstawowe pojęcia związane z obiektowością i związane z nią mechanizmy. Ponadto będzie mowa o relacjach, jakie mogą łączyć obiekty, o kryteriach oceny jakości projektu obiektowego, a także o obiektach-referencjach i obiektach-wartościach. Ostatnim elementem wykładu będzie krótkie wprowadzenie do metody projektowania opartej na kartach CRC.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>