Zpo-1-wyk-Slajd15

From Studia Informatyczne

Wielokrotne interfejsy

Wielokrotne interfejsy


W odróżnieniu od dziedziczenia, które w Javie jest jednobazowe, obiekt w tym języku może implementować wiele interfejsów. Każdy interfejs oznacza jeden kontrakt, a zatem klasa taka przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki. Efektem takiego rozwiązania jest jednak możliwość użycia tej samej klasy w różnych kontekstach.

Na przykład, klasy Telefon komórkowy i Telefon satelitarny implementują jednocześnie interfejsy Komunikator oraz Czasomierz. Zatem w zależności od potrzeb, instancje tych klas mogą być użyte właśnie jako urządzenia komunikacyjne albo jako zegary.

Utworzenie instancji Telefonu komórkowego pozwala traktować go jako rodzaj Komunikatora i wywołać na nim metodę zadzwon ().


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>