Zpo-1-wyk-Slajd14

From Studia Informatyczne

Interfejsy

Interfejsy


Wspomniane wcześniej interfejsy w Javie są mechanizmem pozwalającym poprawiać abstrakcję systemu. Interfejs jest zbiorem kontraktów, które klasa go implementująca musi wypełniać. Ponieważ jednak nie narzuca on ograniczeń na sposób implementacji poszczególnych metod, dlatego jest najprostszym mechanizmem, który umożliwia stosowanie polimorfizmu.

Na slajdzie przedstawiono przykład zastosowania interfejsów: interfejs Komunikator definiuje dwie metody: zadzwon () oraz odbierz (). Metody te są implementowane w trzech klasach: Telefonie, Telefonie komórkowym oraz Telefonie satelitarnym. Z punktu widzenia użytkownika funkcjonalnie nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi telefonami, ponieważ każdy z nich jest w stanie wykonać dwie zdefiniowane w interfejsie Komunikator metody. Zatem użytkownik nie musi znać dokładnego typu telefonu i może komunikować się z nim poprzez interfejs.

Pierwsza zasada projektowania obiektowego nakazuje zatem preferować odwołania do obiektów poprzez interfejs, ponieważ poprawiają one abstrakcję systemu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>