Zpo-1-wyk-Slajd11

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


Wspomniane wcześniej mechanizmy obiektowości – dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm i inne – są często mylone z istotą tego paradygmatu i przedstawiane jako najważniejszy jego aspekt. W praktyce jednak obiektowość bez nich jest ułomna (choć jej realizacja jest możliwa, jak pokazują przykłady obiektowych implementacji wykonanych w językach strukturalnych).

W tej części wykładu omówione zostaną najpopularniejsze mechanizmy obiektowe, ich praktyczne znaczenie i sposób wykorzystania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>