Zio-8-wyk-Slajd5

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


Zadaniem tego wykładu jest odpowiedź na przedstawione pytania. Ludzie wielokrotnie po omacku eksperymentowali podczas analizy wymagań, a swoje doświadczenie i wiedzę udało im się zawrzeć w standardzie IEEE 830 z 1998 roku, który określa kryteria dobrej specyfikacji wymagań, jak również daje wskazówki na temat struktury tego dokumentu.

Wykład ten przedstawi elementy standardu IEEE 830. Będzie również przeplatany dobrymi praktykami inżynierii wymagań związanymi z tymi zagadnieniami, które zostaną zebrane na końcu i podsumowane.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>