Zio-8-wyk-Slajd40

From Studia Informatyczne

Podsumowanie

Podsumowanie


Podsumujmy wiedzę z tego rozdziału.

Został omówiony standard IEEE 830 z roku 1998. Określa on kryteria dobrej specyfikacji wymagań oraz strukturę takiego dokumentu, który powinien się składać z rozdziałów:

  1. Wprowadzenie
  2. Ogólny opis produktu
  3. Wymagania funkcjonalne
  4. Wymagania pozafunkcjonalne


Wiele wymogów tego standardu pokrywa się z dobrymi praktykami inżynierii wymagań zalecanymi przez Sommerville i Sawyer’a, które również były po krótce przedstawione, np.:

  • Wybierz czytelny szablon dokumentu
  • Pomóż czytelnikom znaleźć informację
  • Uczyń dokument łatwym do zmiany
  • Pisz prosto i krótko
  • Specyfikuj wymagania ilościowo


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>