Zio-8-wyk-Slajd37

From Studia Informatyczne

Dokument wymagań

Dokument wymagań


Część z tych praktyk została już wspomniana podczas tego wykładu, lecz warto po krótce wyjaśnić pozostałe (praktyki przedstawione kolorem szarym zostały już omówione):

  • „Opracuj uzasadnienie biznesowe dla systemu” - jest czynnością, która powinna mieć miejsce na samym początku pozyskiwania wymagań. Czasem klient nie zdaje sobie sprawy z kosztów wprowadzania systemu informatycznego, lub korzyści, które jest w stanie dzięki niemu osiągnąć. Analiza uzasadnienia biznesowego to wyliczenie tych kosztów i korzyści.
  • „Wybierz czytelny szablon dokumentu” - specyfikacja wymagań jest dokumentem pisanym raz - na początku projektu, a czytanym często (na początku przez recenzentów, lecz również później przez projektantów, programistów), dlatego warto poświęcić czas, na dopracowanie dokumentu pod względem czytelności szablonu, czyli ustawienia czcionek, kolorów, odległości od paragrafów tekstu, wielkości marginesów, itp.
  • „Pomóż czytelnikom znaleźć informację” - specyfikacja wymagań jest często czytana w sposób wybiórczy - recenzenci, projektanci, programiści poszukują często pewnej szczególnej informacji. Dla takich osób warto wzbogacić dokument o różnego rodzaju indeksy, spisy treści, tabel, rysunków, itp. - dzięki temu będą w stanie szybko znaleźć informację.
  • „Uczyń dokument łatwym do zmiany” - specyfikacja wymagań jest dokumentem specyficznym, który często ulega zmianom - zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju, kiedy jest recenzowana przez wiele osób - wiele błędów jest wtedy poprawianych. Ze względów oszczędności papieru/tonera/czasu warto tak przygotować ten dokument, aby zmiany nie ponosiły za sobą potrzeby przedrukowania całego dokumentu. Np. Każdy rozdział może się zaczynać od nowej strony, strony mogą być numerowane nie w sposób ciągły, lecz względem każdego rozdziału (np. 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3) - dzięki temu po wprowadzeniu zmian potrzeba wydrukować tylko te rozdziały, które się zmieniły.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>