Zio-8-wyk-Slajd34

From Studia Informatyczne

Struktura SRS(1)

Struktura SRS(1)


Rozdział 4 to miejsce na wymagania pozafunkcjonalne. Można tutaj skorzystać z podziału FURPS (omówiony również na wykładzie Specyfikacja wymagań - Inżynieria oprogramowania), czyli:

U - użyteczność, oznacza łatwość użytkowania systemu. Takie wymagania można precyzować np. poprzez maksymalny czas szkolenia pracownika, liczbę kontaktów ze wsparciem klienta, liczbę sytuacji, w których konieczne jest skorzystanie z systemu pomocy.

R - niezawodność, może być mierzona poprzez: średnią liczbę godzin pracy bez awarii (ang. MTBF - Mean Time Between Failure), maksymalną liczbą godzin w miesiącu, w ciągu których system będzie wyłączony w celach pielęgnacyjnych (ang. maintainance) - ma to znaczenie szczególnie w przypadku systemów 365/7/24 - np. systemy bankowości elektronicznej

P - wydajność - mierzona np. liczbą transakcji jakie system jest w stanie obsłużyć w ciągu godziny, liczbą użytkowników, którzy mogą być zalogowani jednocześnie do portalu

S - bezpieczeństwo, to wymagania związane z szyfrowaniem, polityką praw, itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>