Zio-8-wyk-Slajd31

From Studia Informatyczne

Struktura SRS(1)

Struktura SRS(1)


Pierwszy podrozdział zawiera opis zewnętrznych interfejsów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>