Zio-8-wyk-Slajd30

From Studia Informatyczne

Struktura SRS

Struktura SRS


Rozdział trzeci to właściwa część specyfikacji wymagań - tutaj jest miejsce na wszystkie wymagania opisujące funkcje użytkowników.

Standard zaleca opisywanie wymagań funkcjonalnych jako luźnych zdań w stylu: „system powinien robić to”, „system powinien robić tamto”. W czasie kiedy standard ten był opracowywany był to najpowszechniejszy sposób opisu wymagań. Obecnie natomiast bardziej powszechne jest wykorzystanie przypadków użycia (patrz: wykłady z Inżynierii Oprogramowania). Bez większych przeszkód jednak można zastosować przypadki użycia, korzystając ze struktury polecanej przez standard IEEE 830.

Standard opisuje również kilka rodzajów uporządkowania wymagań w trzecim rozdziale. Można je podzielić wg funkcji, modułów, obiektów biznesowych, jednak najbardziej intuicyjny wydaje się podział wg. użytkowników.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>