Zio-8-wyk-Slajd25

From Studia Informatyczne

2.1 Kontekst funkcjonowania

2.1 Kontekst funkcjonowania


W podrozdziale 2.1 analityk opisuje kontekst funkcjonowania systemu, czyli umiejscawia system pomiędzy użytkownikami końcowymi, a systemami zewnętrznymi. Tutaj jest miejsce na naszkicowanie dokładnych granic pomiędzy odpowiedzialnością systemu, użytkowników, a systemów zewnętrznych.

Przykładowo, system e-Member będzie wykorzystywany przez członka towarzystwa literackiego oraz osobę z zarządu. Oni będą się komunikować za pomocą e-Member. Dodatkowo system będzie współpracować z zewnętrznym systemem PolCard w zakresie obsługi płatności elektronicznych.

Jedna z dobrych praktyk Sommerville i Sawyer mówi, aby wzbogacać język naturalny innymi formami opisu, dlatego w tym rozdziale warto narysować diagram kontekstu funkcjonowania systemu, który może wyglądać jak diagram na slajdzie.

Inna praktyka mówi, aby „Odpowiednio korzystać z diagramów”, czyli wykorzystywać je wszędzie tam, gdzie takie przedstawienie informacji ułatwi zrozumienie całości, lecz nie ulegać manii rysowania wszystkiego na diagramie. W tej sytuacji użycie diagramu jest uzasadnione.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>