Zio-8-wyk-Slajd21

From Studia Informatyczne

1.3 Definicje, akronimy i skróty

1.3 Definicje, akronimy i skróty


Podrozdział 3: Definicje, akronimy i skróty - służy do zredukowania niejednoznaczności związanych z posługiwaniem się terminami, które mogą zostać niezrozumiane, lub zrozumiane w zły sposób.

Warto uporządkować terminy wg jakiegoś klucza (np. alfabetycznie), aby ułatwić czytelnikom znalezienie informacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>