Zio-8-wyk-Slajd19

From Studia Informatyczne

1.2 Zakres produktu

1.2 Zakres produktu


Podrozdział 2: Zakres produktu - jest krótkim opisem funkcjonalności produktu z opisem problemów, które ta funkcjonalność ma rozwiązywać. Warto tutaj skorzystać z propozycji zaczerpniętej z RUP - opisu wizji produktu. Wg RUP należy odpowiedzieć na 4 pytania:

  • Na czym polega problem? - opis problemu z punktu widzenia klienta
  • Kogo dotyczy? - wyszczególnienie osób/działów, które mają powyższy problem
  • Jakie są jego implikacje? - Jakie straty klient ponosi w związku z tym problemem? Mogą to być straty materialne, obniżenie zaufania klientów, itp.
  • Jaki jest pomysł na jego rozwiązanie? - najobszerniejsza część, zawierająca podsumowanie funkcjonalności systemu, który ma zostać zaimplementowany.

Podczas opisywania zakresu produktu warto wprowadzić nazwę produktu, opisać, co produkt ma robić, a czego nie. Warto również wyraźnie zaznaczyć, do których czynności nowy produkt będzie zastosowany, a które czynności będą wykonywane bez niego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>