Zio-8-wyk-Slajd17

From Studia Informatyczne

Struktura SRS(1)

Struktura SRS(1)


Rozdział pierwszy „Wprowadzenie”, składa się z pięciu podrozdziałów. Niektóre z nich odpowiadają dobrym praktykom Sommerville i Sawyera, np.:

  • Cel dokumentu - wyjaśnia, jak korzystać z dokumentu
  • Zakres produktu - to streszczenie wymagań systemu, tak aby czytelnicy mogli szybko poznać ogólną koncepcję produktu
  • Definicje, akronimy i skróty - to miejsce, gdzie można umieścić definicję wszystkich specjalistycznych terminów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>