Zio-8-wyk-Slajd16

From Studia Informatyczne

Struktura SRS

Struktura SRS


Standard proponuje strukturę specyfikacji wymagań. Wynika ona z lat doświadczeń osób pracujących nad nim, dzięki czemu struktura jest dobrze przemyślana i dostosowana do 2 zadań:

  • pozyskiwania wymagań - struktura rozdziałów odpowiada kolejności pracy analityków nad poszczególnymi zagadnieniami wymagań
  • przeglądu wymagań - informacje są uporządkowane w taki sposób, aby ułatwić czytelnikom zrozumienie wymagań, jest również dużym ułatwieniem dla osób, które recenzują wiele specyfikacji wymagań – jednokrotnie wkładają wysiłek w zapoznanie się z tą strukturą – przy następnych projektach dużo szybciej znajdą potrzebną informację

Określenie standardowej struktury dokumentu wymagań, to dobra praktyka Sommerville i Sawyera. Pomaga ona analitykowi zorganizować swoją pracę nad wymaganiami, zapobiega zastanawianiu się nad miejscem poszczególnych informacji w dokumencie.


Standard proponuje taką strukturę rozdziałów:

  1. Wprowadzenie
  2. Ogólny opis produktu
  3. Wymagania funkcjonalne
  4. Wymagania pozafunkcjonalne


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>