Zio-8-wyk-Slajd13

From Studia Informatyczne

Kryteria dobrej specyfikacji(6)

Kryteria  dobrej specyfikacji(6)


Specyfikacja wymagań jest modyfikowalna (ang. modifiable) - jeżeli struktura i styl dokumentu pozwalają zmieniać go w prosty, kompletny i spójny sposób.

Elementy, które mocno utrudniają modyfikowalność:

  • redundancja - jedno wymaganie jest wymienione w wielu miejscach,
  • skomplikowana struktura dokumentu,
  • mieszanie wymagań - jedno miejsce w specyfikacji zawiera wymagania nie powiązane ze sobą, natomiast jedno wymaganie zapisane jest w różnych miejscach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>