Zio-8-wyk-Slajd12

From Studia Informatyczne

Kryteria dobrej specyfikacji(5)

Kryteria  dobrej specyfikacji(5)


Specyfkacja wymagań jest weryfikowalna (ang. verifiable) - gdy każde wymaganie jest weryfikowalne, czyli można w jednoznaczny sposób powiedzieć, że zostało wykonane, lub sprawdzić, czy zostało wykonane we właściwy sposób.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>