Zio-8-wyk-Slajd11

From Studia Informatyczne

Kryteria dobrej specyfikacji(4)

Kryteria  dobrej specyfikacji(4)


Specyfikacja powinna być uporządkowana wg ważności/stabilności (ang. ranked for importance/stability) - ułatwia to programistom podjęcie właściwych decyzji dot. architektury oraz skupienia się na najważniejszych wymaganiach. Dzięki priorytetom wymagań, można prościej rozwiązać konflikty w przypadku niespójności wewnętrznej. Określenie stabilności natomiast pomaga wybrać te obszary specyfikacji wymagań, które raczej nie ulegną już zmianie - takie fragmenty mogą być implementowane w pierwszej kolejności.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>