Zaawansowane systemy baz danych/Wykład 9

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Zaawansowane Systemy Baz Danych – ZSBD
 2. Plan wykładu
 3. Typy dokumentów XML
 4. Przykład dokumentu zorientowanego na informację tekstową
 5. Przykład dokumentu zorientowanego na dane
 6. Typy dokumentów a typy baz danych
 7. Przechowywanie dokumentów XML (1/3)
 8. Przechowywanie dokumentów XML (2/3)
 9. Przechowywanie dokumentów XML (3/3)
 10. Języki zapytań (1/5)
 11. Języki zapytań (2/5) przykład zapytania opartego o szablon
 12. Języki zapytań (3/5) przykład dokumentu pełniącego rolę szablonu
 13. Języki zapytań (4/5) przykład zapytania opartego o funkcje SQL
 14. Języki zapytań (5/5)
 15. Definicja bazy danych dokumentów XML (ang. native XML database system)
 16. Funkcjonalność bazy danych dokumentów XML
 17. Składowanie dokumentów XML w bazach danych dokumentów XML (1/2)
 18. Składowanie dokumentów XML w bazach danych dokumentów XML (2/2)
 19. Kolekcje dokumentów w bazach danych dokumentów XML
 20. Schematy i indeksy w bazach danych dokumentów XML
 21. Charakterystyka indeksów w bazach danych dokumentów XML
 22. Języki zapytań w bazach danych dokumentów XML
 23. Sposoby modyfikacji w bazach danych dokumentów XML
 24. Przykład polecenia modyfikacji zdefiniowanego za pomocą wyrażeń XPath
 25. Interfejsy programistyczne w bazach danych dokumentów XML
 26. Dostęp do danych zewnętrznych w bazach danych dokumentów XML
 27. Transakcje, blokady, współbieżność w bazach danych dokumentów XML
 28. Literatura