Zaawansowane systemy baz danych/Wykład 2

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Systemy rozproszonych baz danych – 2 Fragmentacja, replikacja, zarządzanie transakcjami
 2. Plan wykładu
 3. Wprowadzenie
 4. Fragmentacja/partycjonowanie (1)
 5. Fragmentacja/partycjonowanie (2)
 6. Rodzaje fragmentacji
 7. Fragmentacja pozioma
 8. Fragmentacja pionowa
 9. Fragmentacja mieszana
 10. Kryteria poprawności fragmentacji (1)
 11. Kryteria poprawności fragmentacji (2)
 12. Kryteria poprawności fragmentacji (3)
 13. Algorytmy fragmentacji poziomej
 14. Algorytm round-robin
 15. Algorym zakresowy
 16. Algorytm haszowy
 17. Problem alokacji (1)
 18. Problem alokacji (2)
 19. Problem alokacji (3)
 20. Replikacja danych
 21. Problematyka replikacji
 22. Określenie jednostki replikacji
 23. Określenie ilości replikowanych danych (1)
 24. Określenie ilości replikowanych danych (2)
 25. Określenie momentu odświeżania
 26. Określenie sposobu odświeżania
 27. Implementacja replikacji
 28. Zarządzanie transakcjami w RBD
 29. Transakcja rozproszona (1)
 30. Transakcja rozproszona (2)
 31. Transakcja rozproszona (3)
 32. Architektura zarządzania transakcjami rozproszonymi
 33. Protokół 2PC (1)
 34. Protokół 2PC (2)
 35. Scentralizowany 2PC (1)
 36. Scentralizowany 2PC (1)
 37. Scentralizowany 2PC - przygotowanie (1)
 38. Scentralizowany 2PC - przygotowanie (2)
 39. Scentralizowany 2PC - decyzja (1)
 40. Scentralizowany 2PC - decyzja (2)
 41. Scentralizowany 2PC - decyzja (3)
 42. Zdecentralizowany 2PC (1)
 43. Zdecentralizowany 2PC (2)
 44. Liniowy 2PC (1)
 45. Liniowy 2PC (2)
 46. Liniowy 2PC (3)