Zaawansowane systemy baz danych/Laboratorium 2

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Rozproszone bazy danych – 2 Zarządzanie transakcjami rozproszonymi
 2. Plan laboratorium
 3. Transakcja rozproszona (1)
 4. Transakcja rozproszona (2)
 5. Transakcja rozproszona (3)
 6. "Aktorzy" (1)
 7. "Aktorzy" (2)
 8. "Aktorzy" (3)
 9. Stan systemu w przypadku awarii
 10. Protokół zatwierdzania dwu-fazowego (2PC)
 11. 2PC - faza przygotowania (KG)
 12. 2PC - faza przygotowania (uczestnik) (1)
 13. 2PC - faza przygotowania (uczestnik) (2)
 14. 2PC - faza zatwierdzania (zatwierdzanie)
 15. 2PC - faza zatwierdzania (wycofanie)
 16. Faza zatwierdzania (uczestnik)
 17. Faza zakończenia
 18. 2PC - podsumowanie
 19. Graf wywołań transakcji
 20. Problemy sprzętowo-programowe
 21. Blokowanie przez transakcję rozproszoną
 22. "Ręczne" odtwarzanie transakcji w stanie "in-doubt"
 23. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (1)
 24. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (2)
 25. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (3)
 26. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (4)
 27. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (5)
 28. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (6)
 29. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (7)
 30. Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (8)
 31. Studium przypadku (1)
 32. Studium przypadku (2)
 33. Studium przypadku (3)
 34. Studium przypadku (4)
 35. Studium przypadku (5)
 36. Studium przypadku (6)
 37. Studium przypadku (7)
 38. Programowe symulowanie awarii (1)
 39. Programowe symulowanie awarii (2)
 40. Ćwiczenie (1)
 41. Ćwiczenie (2)
 42. Ćwiczenie (3)