Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 13: Wyjątki

From Studia Informatyczne

Ćwiczenie 1

"Zaprzyjaźnij" się z wyjątkami, wykonaj przykłady podane na wykładzie. Prześledź w jaki sposób przebiega "zwijanie stosu".

Ćwiczenie 2

Ustaw własną funkcję terminate, która stara się zapisać na pliku czas, w którym została wywołana. Wypróbuj napisany kod.

Rozwiązanie

Zobacz plik terminate.cpp.

Ćwiczenie 3

Dodaj do tablicy z ćwiczenia 3.3 operację rzucania wyjątków w przypadku przekroczenia zakresu. Skorzystaj z wyjątków standardowych. Napisz kod, który takie wyjątki łapie.

Rozwiązanie

Zobacz pliki tablica.h i test_tablicy.cpp.

Ulepszona wersja (brak duplikowanego kodu) znajduje się w pliku tablica_base.h.

Ćwiczenie 4

Użyj klas wytycznych do zaimplementowania strategii obsługi błędów przekroczenia zakresu.

Rozwiązanie

Zobacz plik tablica_policy.h.