ZSBD-2st-1.2-lab9.tresc-1.3-Slajd5

From Studia Informatyczne

Przesłanianie metod

Przesłanianie metod


Jak wspominano już przy okazji omawiania poprzedniego slajdu, w modelu obiektowym oraz w modelu obiektowo – relacyjnym istnieje możliwość modyfikacji implementacji metod odziedziczonych z nadtypu. Taką modyfikację nazywa się przesłanianiem. Ten i kolejne dwa slajdy przedstawiają zmodyfikowaną przykładową hierarchię typów z poprzedniego slajdu, którą wzbogacono o deklaracje i implementacje metod. W typie FIGURA (1) zadeklarowano metodę POLE, której zadaniem jest obliczenie pola powierzchni figury. Ponieważ nie znamy właściwego kształtu figury reprezentowanej przez obiekt typu FIGURA, metodę POLE zaimplementowano tak, aby zawsze zwracała wartość zero. ...


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>