ZSBD-2st-1.2-lab9.tresc-1.3-Slajd26

From Studia Informatyczne

Rozwiązania (8) i (9)

Rozwiązania (8) i (9)


Slajd pokazuje rozwiązania zadań (8) i (9), których treść przytoczono poniżej.


- (8)Wypisz wszystkie istoty, które są kręgowcami i bezkręgowcami. Nie wykorzystuj operatorów zbiorowych.

- (9)Odnajdź wszystkie bezkręgowce, które mają więcej niż 6 kończyn.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>