ZSBD-2st-1.2-lab9.tresc-1.3-Slajd25

From Studia Informatyczne

Rozwiązania (6) i (7)

Rozwiązania (6) i (7)


Slajd pokazuje rozwiązania zadań (6) i (7), których treść przytoczono poniżej.


- (6)Odnajdź wszystkie ssaki i wypisz skojarzone z nimi dane (kolor futra, wielkość, gatunek).

- (7)Wypisz wszystkie bezkręgowce, które nie są ani mięczakami, ani stawonogami. Nie wykorzystuj operatorów zbiorowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>