Teoria kategorii dla informatyków/Test 13: Teoria dziedzin II

From Studia Informatyczne

LISP jest językiem imperatywnym.

Prawda

Fałsz


FORTRAN jest językiem imperatywnym.

Prawda

Fałsz


\displaystyle \mathbf{Dcpo} jest kategorią zupełną i kartezjańsko zamkniętą.

Prawda

Fałsz


Kategoria dziedzin ciągłych i funkcji ciągłych w sensie Scotta jest zupełna.

Prawda

Fałsz


Kategoria dziedzin ciągłych i funkcji ciągłych w sensie Scotta jest kartezjańsko zamknięta.

Prawda

Fałsz


Kategoria dziedzin algebraicznych i funkcji ciągłych w sensie Scotta jest kartezjańsko zamknięta.

Prawda

Fałsz


Jeśli \displaystyle D jest dziedziną ciągłą i \displaystyle E jest dziedziną bc-zupełną, to \displaystyle [D,E] jest dziedziną bc-zupełną.

Prawda

Fałsz


Jeśli \displaystyle D jest dziedziną ciągłą i \displaystyle E jest dziedziną bc-zupełną, to \displaystyle [D,E] jest dcpo.

Prawda

Fałsz


Operator \displaystyle \mathrm{fix}\colon [P,P]\to P przypisujący funkcji ciągłej w sensie Scotta na dcpo posiadającym element najmniejszy jej punkt stały jest ciągły w sensie Scotta.

Prawda

Fałsz


Operator \displaystyle \mathrm{fix}\colon [P,P]\to P przypisujący funkcji ciągłej w sensie Scotta na dowolnej kracie zupełnej jej punkt stały jest ciągły w sensie Scotta.

Prawda

Fałsz


Pętle \displaystyle \mathtt{while} w semantyce denotacyjnej modelujemy używając operatora punktu stałego.

Prawda

Fałsz