Teoria informacji/TI Wykład 5

From Studia Informatyczne

Entropia warunkowa i informacja wzajemna

Definicja [Entropia zmiennej losowej]

Jeśli X: S \to {\mathcal X} jest zmienną losową, określamy jej entropię jako

H_r (X) = \sum_{t \in {\mathcal X}} p (X = t) \cdot \log_r \frac{1}{p (X = t)}


Innymi słowy, H_r(X) jest równe wartości oczekiwanej

H_r (X) = E \left( \log_r \frac{1}{p (X)} \right)

zmiennej losowej określonej na S, zdefiniowanej przez s \mapsto \log_r \frac{1}{p (X = X(s))}.


Rzeczywiście,

\sum_{t \in {\mathcal X}} p (X = t) \cdot \log_r \frac{1}{p (X = t)} = \sum_{t \in {\mathcal X}} \sum_{X(s) = t} p(s) \cdot \log_r \frac{1}{p (X = t)}


= \sum_{s \in S} p(s) \cdot \log_r \frac{1}{p (X = X(s))}


Umowa notacyjna. Jeśli z kontekstu będzie wynikało, o jakich zmiennych losowych jest mowa, często będziemy pomijać nazwy zmiennych i odwoływać się wprost do ich wartości, pisząc zamiast X=a po prostu a. Przykładowo będziemy pisać p(x|y) zamiast p(X=x|Y=y), p(x \wedge y) zamiast p((X=x) \wedge (Y=y)) itp.


Definicja [Entropia warunkowa]

Niech A : S \to {\mathcal A},B : S \to {\mathcal B} będą dwiema zmiennymi losowymi. Dla b \in {\mathcal B} określamy
H_r (A | b) = \sum_{a \in {\mathcal A}} p(a|b) \cdot \log_r \frac{1}{p (a|b)}

i ogólnie

H_r (A | B) = \sum_{b \in {\mathcal B}} p(b) H_r (A | b).
Powyższą wartość nazywamy entropią warunkową A od B


Zauważmy, że jeśli A i B są niezależne, to w powyższej formule p(a|b)=a, a więc H_r(A|B)=A. Z drugiej strony, H_r(A|A)=0. Ogólnie dla dowolnej funkcji \varphi : {\mathcal A} \to {\mathcal B} mamy

H_r (\varphi ( A) | A) = 0

Rzeczywiście, jeśli p(A=a)>0 to p (\varphi ( A) = \varphi (a) | A = a ) = 1, i w konsekwencji \log_r \frac{1}{p (\varphi ( A) = \varphi (a) | A = a )} = 0.


Entropia łączna. Będziemy również rozważać pary (A,B) jako jedną zmienną losową (A,B): S \to {\mathcal A} \times {\mathcal B},

(A,B) (s) = \left( A(s), B(s) \right)

Prawdopodobieństwo, że ta zmienna przyjmie wartość (a,b), wynosi p \left( (A,B) = (a,b) \right) = p \left( (A = a) \wedge (B = b) \right), co zapisujemy w skrócie jako p(a \wedge b). To prawdopodobieństwo w ogólności jest inne niż p(a) \cdot p(b). Jeśli dla dowolnych a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B} p(a \wedge b) = p(a) \cdot p(b), mówimy że zmienne losowe A i B są niezależne.

Entropia H_r(A,B) wprost z definicji wynosi

H_r (A,B) = \sum_{a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}} p ( a \wedge b) \cdot \log_r \frac{1}{p( a \wedge b)}

Jeśli A i B są niezależne, to

\log_r \frac{1}{p (A,B)} = \log_r \frac{1}{p (A)} + \log_r \frac{1}{p (B)}

Z liniowości wartości oczekiwanej dostajemy wtedy

H_r (A,B) = H_r (A) + H_r (B)


W ogólnym przypadku możemy udowodnić:


Twierdzenie

Dla dowolnych A i B zachodzi
H_r (A,B) \leq H_r (A) + H_r (B)
i równość zachodzi jedynie gdy A i B są niezależne.

Dowód

Rozpiszemy prawą stronę tak, żebyśmy mogli użyć Złotego Lematu. Użyjemy w tym celu oczywistych równości

p(a) = \sum_{b \in {\mathcal B}} p( a \wedge b) i p(b) = \sum_{a \in {\mathcal A}} p( a \wedge b).

\aligned H_r (A) + H_r (B) & = \sum_{a \in {\mathcal A}} p (a) \log_r \frac{1}{p(a)} + \sum_{b \in {\mathcal B}} p(b) \log_r \frac{1}{p(b)}\\ & = \sum_{a \in {\mathcal A}} \sum_{b \in {\mathcal B}} p( a \wedge b) \log_r \frac{1}{p(a)} + \sum_{b \in {\mathcal B}} \sum_{a \in {\mathcal A}} p( a \wedge b) \log_r \frac{1}{p(b)}\\ & = \sum_{a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}} p( a \wedge b) \log_r \frac{1}{p(a)p(b)} \endaligned

Ważne, że powyższe wyrażenie jest dobrze zdefiniowane, bo gdy p(a)=0 lub p(b)=0, to również p(a \wedge b)=0.

Oznaczmy chwilowo

({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+} = \{ (a,b) : p(a) > 0 \mbox{ i } p(b) > 0 \}

Mamy wtedy

\sum_{ (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+}} p( a \wedge b) = \sum_{ (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+}} p(a)\cdot p(b)= 1.

Używając Złotego Lematu dla x=p(a \wedge b), y=p(a)\cdot p(b) dla wszystkich (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+} otrzymujemy

\aligned H_r (A,B) & = \sum_{ (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+}} p( a \wedge b) \log_r \frac{1}{p( a \wedge b)}\\ & \leq \sum_{ (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+}} p( a \wedge b) \log_r \frac{1}{p(a)p(b) }\\ & = H_r (A) + H_r (B) \endaligned
Dodatkowo równość zachodzi wyłącznie wtedy, gdy p(a \wedge b) = p(a) \cdot p(b) dla wszystkich (a,b) \in ({\mathcal A} \times {\mathcal B})^{+} (czyli w ogóle dla wszystkich a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}. Inaczej - wiemy już, że niezależność A i B implikuje tutaj równość. image:End_of_proof.gif


Definicja [Informacja]

Wartość
I(A;B) = H_r (A) + H_r (B) - H_r (A,B)
nazywamy informacją wzajemną zmiennych A i B.


Komentarz Powyższą definicję łatwo zrozumieć w odniesieniu do Gry w 20 pytań. Przypuścmy, że mamy zidentyfikować obiekt, który jest parą (a,b), gdzie a i b są wartościami zmiennych losowych A i B. Jeśli A i B są niezależne, najlepsze co możemy zrobić to zidentyfikować niezależnie a i b. Tym samym gramy w dwie niezależne gry „pytania o a” i „pytania o b” (co odpowiada równości H_r (A,B) = H_r (A) + H_r (B)). Jeśli jednak A i B są zależne, możemy wykorzystać tę wzajemną informację do zmniejszenia liczby pytań.

Dla zwiększenia czytelności tekstu, od tej pory będziemy zwykle omijać dolny indeks r, pisząc H, I, itp. Wszędzie tam, gdzie nie napisano inaczej, wszystkie twierdzenia odnoszą się do przypadku dowolnego r>1. Bez utraty ogólności czytelnik może założyć r=2.


Komentarz Przekształcając definicję informacji analogicznie jak w ostatnim dowodzie, otrzymujemy:

I(A;B) = \sum_{a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}} p( a \wedge b) \left( \log \frac{1}{p(a)p(b) } - \log \frac{1}{p( a \wedge b)} \right)

W takiej postaci widać, że informacja jest pewną miarą odległości pomiędzy faktycznym rozkładem zmiennej (A;B), a jej rozkładem gdyby A i B były niezależne.

Warto zauważyć, że powyższa suma jest nieujemna, choć niektóre składniki \left( \log \frac{1}{p(a)p(b) } - \log \frac{1}{p( a \wedge b)} \right) mogą być ujemne.


Istnieje odpowiednik równości H(A,B)=H(A)+H(B), który stosuje się do zmiennych zależnych:


Fakt [Zasada łańcuchowa]

Dla dowolnych A i B zachodzi
H(A,B)=H(A|B)+H(B)

Dowód

Obliczamy:
\aligned H(A,B) & = \sum_{a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}} p ( a \wedge b) \cdot \log \frac{1}{p( a \wedge b)}\\ & = \sum_{a \in {\mathcal A}} \sum_{b \in {\mathcal B}} p(a|b) p(b) \cdot \log \frac{1}{p(a|b) p(b)} \\ & = \sum_{a \in {\mathcal A}} \sum_{b \in {\mathcal B}} p(a|b) p(b) \cdot \left( \log \frac{1}{p(a|b)} + \log \frac{1}{p(b)} \right)\\ & = \sum_{b \in {\mathcal B}} p(b) \cdot \sum_{a \in {\mathcal A}} p(a|b) \cdot \log \frac{1}{p(a|b)} + \sum_{b \in {\mathcal B}} p(b) \log \frac{1}{p(b)} \cdot \sum_{a \in {\mathcal A}} p(a|b) \\ & = H(A|B) + H(B) \endaligned
image:End_of_proof.gif


Używając zasady łańcuchowej, możemy wyliczać informację na różne sposoby:

I(A;B)=H(A)-H(A|B)=H(B)-H(B|A)

Kolejną rzeczą, jaką możemy zauważyć, to że I(A;B) \leq \min \{H(A), H(B)\}

Łatwo możemy też uogólnić zasadę łańcuchową na przypadek n \ge 2 zmiennych A_1, A_2, \ldots , A_n

\aligned H(A_1, \ldots , A_n ) & = H(A_1 | A_2, \ldots , A_n ) + H(A_2, \ldots , A_n ) \\ & = H(A_1 | A_2, \ldots , A_n ) + H(A_2 | A_3 , \ldots , A_n) + H(A_3, \ldots , A_n)\\ & = \sum_{i = 1}^n H(A_i | A_{i+1} , \ldots , A_n) \endaligned

(przyjmujemy konwencję H(A|\emptyset)=H(A))


Bardziej wyrafinowane uogólnienie możemy uzyskać stosując entropię warunkową:


Fakt [Warunkowa zasada łańcuchowa]

Dla dowolnych A, B i C zachodzi
H(A,B|C)=H(A|B,C)+H(B|C)

Dowód

Dla dowolnego c \in \mathcal{C} rozwijamy
\aligned H(A,B| c) & = \sum_{a \in {\mathcal A}, b \in {\mathcal B}} p ( a \wedge b | c) \cdot \log \frac{1}{p( a \wedge b| c )}\\ & = \sum_{a, b} p (a | b \wedge c) \cdot p(b|c) \cdot \left( \log \frac{1}{p (a | b \wedge c)} + \log \frac{1}{p (b|c) } \right)\\ & = \sum_{b} p(b|c) \cdot \sum_{a} p (a | b \wedge c) \cdot \log \frac{1}{p (a | b \wedge c)} + \sum_{b} p(b|c) \cdot \log \frac{1}{p (b|c) } \cdot \underbrace{\sum_{a} p (a | b \wedge c)}_{=1} \endaligned

W powyższym wyliczeniu sumy po a i b obejmują te wartości, dla których odpowiednie prawdopodobieństwa zależne są zdefiniowane (p(x|y) (nie jest określone jeśli p(y)=0).

Używamy tu łatwego faktu, że jeśli p(a \wedge b|c)>0, to

p ( a \wedge b | c) = \frac{ p(a \wedge b \wedge c)}{p( c)}= \frac{ p(a \wedge b \wedge c)}{ p (b \wedge c)} \cdot \frac{p (b \wedge c)}{p(c)} = p (a | b \wedge c) \cdot p(b|c)

Uśredniając po p(c) dostajemy:

\aligned H(A,B|C) & = \sum_{c \in {\mathcal C}} p(c) \cdot H (A,B | c)\\ & = \sum_{c} p(c) \cdot \sum_{b} p(b|c) \cdot \sum_{a} p (a | b \wedge c) \cdot \log \frac{1}{p (a | b \wedge c)} + \sum_{c} p(c) \cdot \sum_{b} p(b|c) \cdot \log \frac{1}{p (b|c) }\\ & = \underbrace{\sum_{b,c} p(b \wedge c) \cdot \sum_{a} p (a | b \wedge c) \cdot \log \frac{1}{p (a | b \wedge c)}}_{=H(A| B,C)} + \underbrace{\sum_{c} p(c) \cdot \sum_{b} p(b|c) \cdot \log \frac{1}{p (b|c) }}_{=H (B | C)} \endaligned
image:End_of_proof.gif


Definicja [Informacja warunkowa]

Definiujemy informację wzajemną A i B warunkowaną przez C jako

\aligned I(A;B |C) & = H(A |C) + H(B|C) - \underbrace{H(A,B|C)}_{=H(A|B,C) + H(B|C)} \\ & = H(A |C) - H(A|B,C) \endaligned

I wreszcie, informację wzajemną A, B i C definiujemy jako:

R(A;B;C)=I(A;B)-I(A;B|C)

Łatwo sprawdzimy, że ta definicja jest rzeczywiście symetryczna, tzn. nie zależy od kolejności A, B i C:

\aligned I(A;C) - I(A;C|B) = H(A) - H(A|C) - \left( H (A|B) - H(A| B,C) \right) \\ & = \underbrace{H(A) - H (A|B)}_{=I(A;B)} - \underbrace{ H(A|C) - H(A| B,C)}_{=I(A;B |C)} \endaligned

Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do I(A;B) i I(A;B|C), zdefiniowana powyżej R(A;B;C) może mieć ujemną wartość.


Zależności pomiędzy wartościami H(X), H(Y), H(Z), H(X,Y), H(X,Y|Z), I(X;Y), I(X;Y|Z), R(X;Y;Z) itd. można przedstawić w postaci diagramu: