Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 7

From Studia Informatyczne

Zadanie 1

Rozważmy funkcję:

f(x) = \begin{cases} 5x & x \le 1 \\ -5x+10 & 1 < x \le 2 \\ x-2 & 2 < x \le 6 \\ -x+10 & x > 6 \end{cases}

metodą symulowanego wyżarzania poszukujemy punktu, w którym f(x)\, osiąga maksimum. Początkowy punkt roboczy x_0=2,5\, znajduje się w obszarze przyciągania maksimum lokalnego. Jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia się w obszarze przyciągania maksimum globalnego (x_t < 2)\, punktów x_1\, i x_2\, dla następujących wartości temperatury: T=0\,, T=1\,, T=\infty?

Rozwiązanie