Sztuczna inteligencja/SI Ćwiczenia 10

From Studia Informatyczne

Spis treści

Zadanie 1

Testy już wykonane są usuwane ze zbioru testów możliwych do wykonania, a więc co oznaczałby fakt, że na odpowiednio głębokim poziomie drzewa zbiór możliwych testów stanie się zbiorem pustym?

Rozwiązanie:

Oznacza to, że że istnieją przykłady o różnych kategoriach, które są nierozróżnialne przy użyciu dostępnych testów.

Zadanie 2

Czy algorytm NN (najbliższego sąsiada) można zastosować do uczenia się klasyfikacji, jeśli nie to dlaczego, a jeśli tak to w jaki sposób?

Zadanie 3

Zapisz algorytm zstępującej konstrukcji drzewa decyzyjnego, opartego na strategii „najpierw najlepszy”.

Zadanie 4

Co to jest rekurencja?

Rozwiązanie:

Jest to odwoływanie się do samego siebie (por. np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja).