Systemy mobilne wyklad 11-Slajd9

From Studia Informatyczne

Uslugi punktu dostepowego

Uslugi punktu dostepowego


Serwer DHCP – automatyczne przypisanie klientowi sieci bezprzewodowej adresu IP, maski, adresu bramy sieciowej, adresu serwera

DDNS (Dynamic Domain Name System) – usluga, która pozwala na przypisanie nazwy domenowej urzadzeni, które nie ma swojego stalego adresu IP. Usluga ta do pelnego funkcjonowania musi dzialac razem z zewnetrznym serwerem DNS, które automatycznie uaktualnia swoja baze adresów w przypadku otrzymania nowego adresu IP przez urzadzenie.

Firewall – filtracja ruchu wychodzacego i przychodzacego, czasami przekierowanie portów

DMZ – wystawienie pewnej podsieci (np. dla serwerów) dla dostepu zewnetrznego i odseparowanie tej puli od pozostalych zasobów wewnetrznych

QoS – zapewnienie okreslonego, sprawiedliwego dostepu do zasobów poprzez odpowiednie ograniczanie przepustowosci poszczególnym hostom,

SNMP – usluga ta pozwala monitorowac prace urzadzenia. Dzieki SNMP-Trap uzytkownik moze zostac powiadomiony o zdarzeniu natychmiast po jego zajsciu. Zdarzeniem takim moze np. próba nieprawidlowego zalogowania sie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>