Systemy mobilne wyklad 11-Slajd21

From Studia Informatyczne

Polska norma

Polska norma


24 pazdziernika 2005 roku Minister Infrastruktury wydal rozporzadzenie w sprawie „urzadzen radiowo nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które moga byc uzywane bez pozwolenia radiowego”. Okreslono w nim dokladnie sile sygnalu dlaurzadzen nadawczych.

Dla czestotliwosci 2400 – 2483,5 MHz maksymalna moc natezenia pola magnetycznego wynosi 100 mW EIRP. Przekroczenie tej wartosci jest wykroczeniem.

Odpowiedni dobór ponizszych parametrów pozwoli na zachowanie tej wartosci na odpowiednim poziomie:

  • moc nadajnika,
  • anteny o odpowiednim zysku.
  • rodzaj kabla, jego dlugosci

Dobór ten musi byc poparty odpowiednimi obliczeniami i pomiarami po wykonaniu instalacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>