Systemy mobilne wyklad 11-Slajd17

From Studia Informatyczne

Norma 802.11

Norma 802.11


Norma 802.11 zostala zatwierdzona przez IEEE we wrzesniu 1999. Zdefiniowano dwie najnizsze modelu ISO/OSI:

  • warstwe fizyczna
  • warstwe lacza danych.


W normie zdefiniowano dwa podstawowe skladniki:

  • komputer osobisty z bezprzewodowa karta sieciowa
  • punkt dostepowy


W normie zdefiniowano równiez sumy kontrolne CRC (ang. Cyclic Redundancy Check). Opisano równiez sposób fragmentacji pakietów, dzieki czemu:

  • w razie bledu wezel dokonuje retransmisji mniejszego pakietu
  • prawdopodobienstwo uszkodzenia pakietu jest mniejsze


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>