Sr-9-wyk-1.0-Slajd27

From Studia Informatyczne

Protokół dla spójności podręcznej (2)

Protokół dla spójności podręcznej (2)


Przez analogię można również skonstruować protokół fast-write dla spójności podręcznej, który strukturalnie jest identyczny z protokołem fast-write dla spójności sekwencyjnej. W tym przypadku również blokowanie zostaje przeniesione do operacji odczytu. Blokowaniu podlegają jednak jedynie operacje odczytu, które odwołują się do zmiennych, dla których nie dokończono jeszcze realizacji ostatnich operacji zapisu. W celu stwierdzenia, które operacje wymagają synchronizacji, protokół przechowuje tablicę liczników num , w której i-ta pozycja reprezentuje liczbę aktualnie realizowanych zapisów na i-tej zmiennej. Wyzerowanie licznika powoduje zniesienie blokowania oczekującego zapisu.

W protokole fast-write zapisy nie są blokowane. W związku z tym jest możliwość zlecenia wielu zapisów, które będą realizowane w tle. W szczególności możliwe jest zlecenie wielu zapisów do tej samej zmiennej. Zapisy do tych samych zmiennych powinny być jednak porządkowane, dlatego do rozgłaszania zleceń zapisu użyto rozgłaszania uporządkowanego FIFO, ale nie w pełnej wersji, a jedynie w odniesieniu do poszczególnych zmiennych. Podobnie jak poprzednio, implementacja rozgłaszania porządkującego zapisy do pojedynczych zmiennych jest prostsza do zrealizowania od rozgłaszania porządkującego wszystkie komunikaty.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>