Sr-9-wyk-1.0-Slajd20

From Studia Informatyczne

Protokół dla spójności przyczynowej

Protokół dla spójności przyczynowej


Slajd przedstawia przykładowy protokół realizujący model spójności przyczynowej. Do jego implementacji wykorzystano rozgłaszanie zachowujące uporządkowanie przyczynowe (funkcja causal_broadcast ), a więc cały ciężar realizacji protokołu spada w tym przypadku na warstwę komunikacji grupowej. Warto zwrócić uwagę, że zarówno operacje odczytu jak i zapisu nie wymagają w tym przypadku blokowania, synchronizującego przetwarzanie z operacjami na innych węzłach. Zarówno zapis jak i odczyt może być wykonywany z pełną szybkością. Przetwarzanie lokalne zmiennych zawsze generuje realizacje zachowujące legalność ponieważ zapisy od razu są odnotowywane w pamięci, co powoduje, że następujące po nich odczyty zwracają zapisaną wartość. Komunikaty rozgłoszeniowe są ignorowane przez węzły, które wysyłają odpowiednie aktualizacje.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>