Sr-9-wyk-1.0-Slajd2

From Studia Informatyczne

Model spójności

Model spójności


Problem spójności danych istnieje w systemach stosujących zwielokrotnianie. Jeżeli dane są modyfikowane, to zmiana wprowadzona na pojedynczym węźle musi być przekazana do pozostałych, najlepiej zanim zlecony zostanie odczyt tych danych. W systemie rozproszonym wymiana danych na najniższym poziomie realizowana jest jednak zawsze z wykorzystaniem przesyłania komunikatów, które wprowadza opóźnienia. Propagacja modyfikacji nie może więc następować natychmiastowo, co może być wychwycone przez użytkowników obserwujących niespójności pomiędzy zawartościami poszczególnych replik. Model spójności określa „reguły gry” jakie będą stosowane przez system podczas aktualizacji danych. Są to pewne gwarancje, których udziela system w odniesieniu do uporządkowania operacji realizowanych w systemie rozproszonym. Aplikacje, dla których gwarancje te są wystarczające będą działały poprawnie pomimo istnienia zwielokrotniania, opóźnień i czasowych niespójności danych. Problem otwartym jest sposób wyrażenia tych gwarancji, czy innymi słowy tej „umowy” pomiędzy aplikacją a systemem. Mając zdefiniowany model spójności (reguły) należy skonstruować protokół spójności , który te reguły zrealizuje w systemie rozproszonym. Protokół określa kiedy i w jaki sposób należy ingerować w przetwarzanie, tak aby zdefiniowane na poziomie modelu własności były faktycznie zachowane.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>